zicev_01_AK

© Alev Kılıç


SEVGİMİZ YETER

Sosyal Sorumluluk projelerine destek vermeyi ilke edinen “İFOD”; “ZİÇEV” ve “Cummins Filtration Turkey” ile ortaklaşa ZİÇEV öğrencilerine üç ay süresince fotoğraf eğitimi vermiştir. Ayrıca projeye “Olymus Fotoğraf Makineleri” ile; “Olympus Türkiye–Zoom İthalat Makine” destek vermiştir.

Bu projede İFOD Yönetim Kurulu Başkanı A.Beyhan ÖZDEMİR başkanlığında Atilla ÖZDEMİR, Aylin TELEF, Berna Fişek KIZILTAN, Celal ERDEM, Levent ÇANAKKALELİOĞLU, Melike TUNALI, Nilgün ÖZDEMİR, Zafer Gazi TUNALI eğitim kadrosunda yer almıştır.

Cummins Filtration Şirketi çalışanlarının da bu tür projelerde yer almasını sağlayarak sosyal sorumluluk projelerini destekleyen bir politika izlemiştir. Bu grupta destek veren arkadaşlarımız ise: Proje liderleri: Ayşe GÜRER, Şeref BAYKAL, Aygül KUŞOĞLU; Katılımcılar: Utku BERTAN, Şerife ÜNAL, Kıvanç TARI, Güner ÇELİKKAYA, Sevil KARAKAYA

“SEVGİMİZ YETER” adını verdikleri bu sergi; engelli bireylerin “kaynaştırma” eylemi olarak topluma uyumda katkıda bulunması amaçlanmıştır.


OUR LOVE IS ENOUGH

“İFOD”: And “ZİÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Koruma Vakfı)” Have both made it their goal to support social responsibility projects and have given a three months photography education to ZİÇEV students together with their partners “Cummins Filtration Turkey” and Olympus Türkiye – Zoom İthalat Makine” .

The İFOD chairman of the board A.Beyhan ÖZDEMİR and Atilla ÖZDEMİR, Aylin TELEF, Berna Fişek KIZILTAN, Celal ERDEM, Levent ÇANAKKALELİOĞLU, Melike TUNALI, Nilgün ÖZDEMİR, Zafer Gazi TUNALI have taken part in this education program.

Cummins Filtration Turkey staff have participated in this Project and the company has shown its support for social responsibiblity projects.

Participating people in this Project ;
Project leaders: Ayşe GÜRER, Şeref BAYKAL, Aygül KUŞOĞLU attendants: Utku BERTAN, Şerife ÜNAL, Kıvanç TARI, Güner ÇELİKKAYA, Sevil KARAKAYA

Their exhibition called-“OUR LOVE IS ENOUGH”has helped disabled people to unite with the society.