© Halil Aktuğ


 

 

KARACASU ÇÖMLEKÇİLERİ

JTI’da Fotoğraf sanatına gönül vermiş çalışanların 2006 yılında şirketin Kurumsal İlişkiler Departmanı’nın desteğiyle kurdukları ve geliştirdikleri JTI Fotoğraf Kulübü, 100’e yakın çalışandan oluşuyor. Çalışanların fotoğraf sanatını öğrenmesini sağlamak, fotoğrafla ilgilenen çalışanlar arasındaki paylaşımı ve dayanışmayı oluşturmak ve şirket içinde bir kültür ve sanat ortamını hazırlamak amacıyla kurulan JTI Fotoğraf Kulübü, devam eden yıllarda şirket bünyesinde kurulan diğer sosyal kulüplere ilham veriyor. Kuruluşundan bu yana Kulüp’e dönemsel olarak yeni katılan üyelerin temel eğitimleri ve eski kulüp üyelerinin gelişimi esaslı; portre, landscape, makro, doğa, dijital fotoğraf, fotoğraf işleme ve arşivleme başlıklarında teorik eğitimler alan JTI Fotoğraf Kulübü üyeleri; ayrıca çeşitli eğitim gezileri, yıllık sergiler ve fotoğraf üstatlarını ağırladıkları fotoğraf sohbetleri gerçekleştiriyorlar. Yaşadığımız şehrin, dünyanın, doğanın ve insanların hikâyelerini fotoğrafla anlatmaya çalışan JTI’lı fotoğraf sevdalıları, gelecekte
de aynı duyarlılıkla çalışmalarını sürdürecek ve ışığın peşinden gitmeye devam edecek…


POTTERS OF KARACASU

Established in 2006 with the support of Corporate Affairs Department and developed by JTI employees, who set their heart on the art of photography, JTI Photography Club consists of nearly 100 employees. Founded to allow employees to learn the art of photography, form a bond of sharing and cooperation between employees interested in photography, and create an arts and culture scene within the company, JTI Photography Club is a source of inspiration for other social clubs that were also established within the company in the following years.

The members of JTI Photography Club are given theoretical trainings such as portrait, landscape, macro, nature, digital photography, photo-processing and archiving that are essential for new members and constructive for the club veterans. Furthermore, they carry out several training trips, annual exhibitions and photography talks, where they host the masters of photography. Striving to tell the stories of our city, world, nature and people through photography, JTI’s photography enthusiasts will carry on with their efforts with the same awareness and continue pursuing the light…