KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

© Okyar Atilla


ANTİK KENTLERDEN İZLER

Bize göre sanat her zaman sanayinin içinde olmalı, hatta ona yön vermeli. Sanat, insan ruhunu beslediği gibi sanayiyi de besleyebilmeli. Bu düşünceden hareketle İzmir Atatürk Organize Sanayi (İAOSB) yönetimi sanata her zaman destek verdi, sanatsal faaliyetleri destekledi. İAOSB ailesi, üyelerinin ilgi duydukları alanlarda sanatsal faaliyetlerde bulunmalarını sağladı. Türk Sanat Musikisi, Tiyatro ve Fotoğraf sanatına ilgi duyanların gerekli eğitimleri almalarını, ardından da bu faaliyetlere devam edebilmeleri için kulüpler kurmalarını sağladı. İAOSB Fotoğraf Kulübü 2014 yılında kurulmuş genç bir fotoğraf kulübüdür. Genç ama geleceği parlak. Atölye çalışmaları ve geziler ile geçen ilk başarılı yılının ardından, artık adını yurtiçi ve yurtdışında açacağı sergiler ile duyurmaya çalışmaktadır.


TRACKS FROM ANTIQUE CITIES

In our way of thinking, art ought to be involved in industry, it should even “steer” the industry. Art should nourish the industry, as it nourishes the human soul. Considering this viewpoint, Izmir Atatürk Organized Industrial Zone (İAOSB) executive board always supported art and artistic activities. İAOSB family, provided its members to be active in their interested branch of art. The family enabled the members to have education in Turkish Art Music, theatre and photography; and after that, it supported the members to found social clubs to maintain the continuation of their activities. İAOSB Photography Club, founded in 2014, is a young photography club. Young, but it has a bright future. Subsequent to a successful first year filled with workshop activities and excursions, İAOSB Photography Club is now working on to make a name by holding exhibitions both within the country and abroad.