İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü işbirliği ile bu yıl 3.sünü düzenlediğimiz Uluslararası İzmir Fotoğraf Günleri başlıyor.

Ülkemizden ve yurtdışından yaklaşık 60 sanatçı ve akademisyeni biraraya getirerek, ülkemiz fotoğraf sanatı ile dünya fotoğraf sanatındaki gelişmeleri, yeni anlatım tekniklerini akademik ve bilimsel açıdan tanıtmak, evrensel bir dil olan sanat diliyle farklı ülke ve kültürler arasında paylaşımda bulunarak ortak bir değer olan sanat alanında izleyicileri buluşturmak için yeniden yola çıktık.

“İzmir Fotoğrafla Buluşuyor” diyerek fotoğraf sanatını, sanatsal anlatım kaygısıyla kullanan bireylerin üretimlerini paylaşıp geliştirebilecekleri, düşünsel, sanatsal ve sosyal ortamları oluşturarak söz konusu üretimlerin topluma ulaştırılmasını ve toplumsal kültürün beslenmesine katkıda bulunan derneğimiz İFOD ve akademik dünyada farklı, yetkin ve özgün yapısıyla akademik ve sanatsal çalışmalar yapan DEÜ GSF Fotoğraf Bölümü birlikteliği bizi güçlü kılan yanımız. İşte bu yanımızla yanınızda olacağız.

Bu büyük buluşmada 13 farklı ülkeden 60’a yakın sanatçı ve akademisyenle 8 farklı mekanda yaklaşık 500 fotoğraftan oluşan 22 adet farklı fotoğraf sergisi, 3 konferans, 2 panel, 25 fotoğraf sunumu ve söyleşisi, 1 workshop ve 1 fotoğraf teknik çekim gezisi yapacağız.

Aydınlık ve çağdaş kentimizin değerli sanatsever insanlarını 22-31 Ekim 2015 tarihlerinde fotoğrafla buluşturuyoruz. Fotoğraflarla dolu nice buluşmalara…

Yrd.Doç.Dr. A.Beyhan Özdemir
3.Uluslararası İzmir Fotoğraf Günleri
Organizasyon Komitesi Başkanı

A_Beyhan_Ozdemir_