tanselturkdogan-

Prof. Dr. Tansel Türkdoğan

(Gazi Üniversitesi GSF)

1966 yılında Antakya’da doğdu, 1987’de Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-iş  Bölümünden mezun oldu,1989’da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünden “Yüksek  Lisans”, 1993 yılında da  “Sanatta Yeterlik” derecesini aldı, 1989’dan itibaren ODTÜ’de sırası ile asistan Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi olarak görevine devam etti .1998’de Doçent oldu, 2000 yılında ODTÜ Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü Başkanlığına atandı. 2004 ‘de Profesör oldu. 2005 Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu Dekanı olarak atandı, bu görevini 2008 Ağustos ayına kadar sürdürdü.

Tansel Türkdoğan 1989 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya, Belçika, Hollanda , Polonya , Yunanistan , Çin , Çek Cumhuriyeti , Romanya ,  Gürcistan ve Tunus’ta  Üniversiteler, galerilerde çalışmalar yaptı, workshoplara ve grup sergilerine  katıldı. “Çağdaş Sanat” ve “Sanat Kültür Politika” adlı kitapları bulunan Türkdoğan, bugüne kadar 22 kişisel sergi( üçü yurtdışı) açmış, çok sayıda karma sergiye(yurtiçi/yurtdışı), uluslararası ve ulusal sempozyumlara , bienallere çalışmaları , proje ve bildirileri ile katılmış, TRT’de danışmanlık, UNESCO UPSD yönetim kurulu üyeliği yapmış, bir ödül almış , sanat dergileri ve günlük gazetelerde yazılar yazmıştır , Koridoor sanatçıları arasında yer almaktadır.Sergileri hakkında altı  katalog , pek çok kritik ve haber yazısı basılmıştır.

Türkdoğan, ODTÜ Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinde “Painting, Drawing, Sculpture, History of Arts, Design and Communication, Free Hand Drawing” derslerini vermiştir. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Bölüm Başkanlıkları yanında , atölye derslerini , Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı’nda Y. Lisans ve Sanatta Yeterlik Programlarında Atölye ve Sanat-Kültür-Politika, Modernizm Sonrası Sanat Tartışmaları derslerini yürüten Türkdoğan , halen ODTÜ GSMB ve GÜGSF’de Resim Bölümü öğretim üyesi olarak görevlerine devam etmektedir.

Prof. Tansel Türkdoğan, sanatın güncel sorunlarına ve postmodern duruma ilgi duymaktadır.

tanselturkdogan_photo
© Tansel Türkdoğan