husamettin_cetinkaya

Hüsamettin Çetinkaya

(Sanat Kuramcısı/ Eleştirmen)

 

1974-1980 ODTÜ felsefe lisans, 1981-83 AÜ. Eğitim Bilimleri Fak. Güzel Sanatlar Yüksek Lisans eğitimlerini aldı. İlk yazıları (1983-85) Yarın, Bilim ve Sanat dergilerinde yayımlandı. 1987-89 Edebiyat Dostları’nın kurucu yazarları arasında yer aldı. Sonraki yıllarda yazı ve eleştirileri birçok dergide yayımlandı. 1993’de Edebiyat Eleştiri dergisini çıkardı. Edebiyat Eleştiri 1993-1995 yılları arasında Türkiye’de postmodern teorinin temel metinlerinin çevrildiği bir ‘kitap dergi’ olarak, eleştirel bir tartışma platformu oldu ve İslamcı ve liberal solcu ittifakına karşı köktenci bir muhalefet yürüttü. 2004 yılında Yayın Yönetmenliği’ni üstlendiği Ara-lık Yayınları’nı kurdu. Ara-lık yayınları kıta Avrupa’sının önde gelen ve Althusser sonrası kuşağı temsil eden düşünürlerin eserlerine yer verdi. 2005 -2008 Sınırda dergisini çıkardı. Yine bir kitap-dergi olarak Sınırda, ağırlıklı olarak küreselleşme karşıtı bir duruşu inşa etmeye çalıştı. Üç yıl (2006-9) süreyle D.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesinde sanat sosyolojisi ve sanat psikolojisi dersleri verdi. Halen yazılarını www.sinirdan.blogspot.com adresinde yayımlıyor ve ahşap işçiliği ile uğraşıyor.

Yayımlanmış Kitapları

  • Liberal Bilgi Üretim Tarzı Ya da Kültürel Terörizm, 1991
  • Umutlarımızın Celladı Kimliklerimiz, 1995
  • Başkaldırı Sanatının Sonu, 2000
  • Batı’yı Anlamak, 2005
  • Ahlak ve Politika, 2007