Gökhan Birinci Portre 3 (1)

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Birinci

DEÜ GSF Fotoğraf Bölümü

1987 yılında DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu. 1990 yılında “Kitle İletişim Araçlarında Fotoğrafın Kullanımı” adlı teziyle Yüksek lisansı tamamladı. 1996 yılında “Atatürk Dönemi(1923-1938) Basın Fotoğrafçılığının Türk Toplumsal Yapısıyla İlişkileri” adlı çalışmasıyla Doktora programını tamamladı. 2004-2010 yılları arasında Dekan Yardımcılığı yaptı.2010 yılında 4.Uluslararası Kukla Günleri kapsamında kişisel Fotoğraf serigis açtı. Aynı yıl Paris ve Almanya’da “ Türkiye’de Eskimeye Yüz Tutmuş  Meslekler” adlı proje sergilerine katıldı. 2014 yılında 2.İstanbul Tasarım Bienalinde Gelecek Yanılsamadır adlı projede yer aldı. 2015 yılındaVestel işbirliği kapsamında Mobil cep telefonlarıyla çekilen  “VENUS’DEN BAK DÜNYAYA” fotoğraf  projesini gerçekleştirdi. Birçok kez ulusal ve uluslararası  kişisel sergiler açtı. Ulusal ve  Uluslararası yarışmalarda başarılar elde etti. Halen aynı üniversitede Fotoğraf Bölüm Başkanı görevini sürdürmektedir.

????????????????????????????????????

© Gökhan Birinci