ÇAĞDAŞ SANATTA FOTOĞRAFIN YERİ


23 Ekim 2015 Cuma / 13:30 / DEÜ Sabancı Kültür Sarayı

 

Fotoğraf çağdaşlaşma konusunda çok önceden rüştünü ispat etmiş bir sanattır. Çağdaş olmasının ölçütü görselliğidir. Gerçekliğin gittikçe artan oranda görselliğe ihtiyaç duyması yaşamda olduğu kadar sanatta da fotoğrafın önemini arttırıcı bir durum yaratmıştır. Bu çağdaş sanat için de böyledir. Çağdaş sanat yapma faaliyetlerinin arkasında kalan yegane kayıt fotoğraflardır. Özelinde ise; nesnel olmanın dışında öznel güncelliğin en iyi ifade araçlarıdır. Bu perspektifte fotoğraf ve çağdaş sanat ilişkilerinin vizyon verici özellikleri vardır.

panel1_u

BASIN FOTOĞRAFINDA ETİK


24 Ekim 2015 Cumartesi / 15:30 / DEÜ Sabancı Kültür Sarayı

 

Yazılı ve görsel basının en önemli öğesi olan fotoğraflar, hayatın akışında yaşanan olaylar hakkında fikir edinebilmenin yanında, çeşitli olumsuzlukların da düzeltilebilmesinde etkilidir. Habercilik mesleğinin, başta fotoğraf olmak üzere görsel öğelerle desteklenmesi, haberin belge niteliği taşıması ve okuyucuların beğenisinin kazanılması gibi nedenlerle bir gerekliliktir. Gelecek nesiller için tarihsel bir belge oluşturabilmek ya da daha çok tiraj elde edebilmek amacıyla kullanılan fotoğraf; propaganda, gündem oluşturma, ikna ve provokasyon gibi nedenlerden dolayı birtakım müdahalelerden geçebilmektedir. Kitle iletişim araçları tarafından yaygın olarak kullanılmasıyla gelişiminden günümüze kadar felsefesi ve gerçekliği ile ilgili çeşitli tartışmalara konu olan fotoğrafın güvenilirliği, dijitale geçiş döneminde, sayısal teknolojinin etkisiyle eskisinden daha da fazla gündeme gelmiştir.