MİMARİ FOTOĞRAF TARİHİ ÜZERİNE


22 Ekim 2015 Perşembe / 13:15 / DEÜ Sabancı Kültür Sarayı
Çetin-ERGAND-portre

© Doç. Dr. Çetin Ergand

 

Bu sunum 19. 20. Ve 21. Yüzyıl fotoğraf akımları içersinde, “nesne” ve “özne” olarak mimarinin ele alınış biçimlerine yönelik bilgi verir…

SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAF


23 Ekim 2015 Cuma / 11:30 / DEÜ Sabancı Kültür Sarayı

 

Doç. Dr. Osman Ürper

Doç. Dr. Osman Ürper

Sosyal medya günümüzde insanların toplumsal çevre ile iletişim kurma, sosyalleşme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, çevresindeki bireyleri gözlemleme ve olay ya da durumları algılama biçimlerini önemli ölçüde dönüştüren bir kavram haline geldi. Sosyal medya kullanımı o kadar yaygınlaştı ki, dünya genelinde 2.5 milyar insan internet kullandığı, bu kullanıcıların 1.8 milyarının sosyal medya ağlarında hesabı olduğu tahmin ediliyor.

Fotoğraf, sosyal medyada paylaşılan en önemli araçlardan biri haline dönüşmüş durumda. Çoğunluğu mobil telefonlarda bulunan kameralar aracılığıyla üretilen görüntülerin paylaşıldığı bu platforma ilişkin olarak fotoğrafın bir sanat ya da iletişim aracı olma fonksiyonu yerine eğlence fonksiyonuna daha çok mu hizmet ettiği tartışılacaktır.

SANATTA DEĞİŞEN PARADİGMA


23 Ekim 2015 Cuma / 15:15 / DEÜ Sabancı Kültür Sarayı

 

Prof. Dr. Tansel Türkdoğan

Prof. Dr. Tansel Türkdoğan

Günümüz sanat dinamiklerini daha iyi okumak , anlamak , modernizm sonrası sanatın parametrelerinin yaşadığı değişimi , farklılaşmayı ve üretim biçimlerini iyi analiz etmek için bir zorunluluk olarak görünüyor. Lary Shiner’ın tanımlaması ile “post sanat”ı anlamak için yepyeni bir gramer ile karşımızda duran bu yeni paradigmanın çalışılması, kuşkusuz yeni sanat pratiklerine daha yakından bakabilmek ve onları anlamlandırabilmek için bir gerekliliktir kanımca.

RENK YÖNETİMİNE GİRİŞ


24 Ekim 2015 Cumartesi / 11:30 / DEÜ Sabancı Kültür Sarayı

Doç.Dr. Emre İkizler

Doç.Dr. Emre İkizler

Fotoğraf uzun bir süreçtir. Bu süreçte, çekim öncesi işlemlerden baskıya uzanan yolda renk kontrolü çok önemli bir yer tutmaktadır. Yalnızca gözümüze güvenmek yeterli midir? Elbette hayır… Fotoğraf makinesinde uygun formatın seçilmesinden doğru renk uzayının seçilmesine, monitör ölçümlemeden (kalibrasyonundan) doğru renk profilinin seçilmesine kadar her şeyin açıklanmaya çalışıldığı bu konferansın sonunda bir soru-cevap bölümü de yer alıyor.

DIORAMA HARİTALAR


24 Ekim 2015 Cumartesi / 13:45 / DEÜ Sabancı Kültür Sarayı

Sohei Nishino (Japonya)

Sohei Nishino (Japonya)

Nishino’nun seçtiği şehirlerin sokaklarını yürüyerek gezdiği ve bu esnada fotoğrafını çekerek kayıt altına alarak kendi hafızasında yeniden yarattığı çok katmanlı ve büyük boyutlu haritalarından oluşuyor. Her harita, Nishino’nun çektiği fotoğrafların yine kendisi tarafından basılması, kesilip yapıştırılması ve ardından üretilmiş olan kolajın fotoğrafının çekilmesi ile hummalı bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkıyor. Haritalar Nishino’nun şehre kişisel bakışını ve şehrin kendisinde bıraktığı subjektif izlenimlerle, şehrin ikonik yerlerini bir arada sunuyor.

BASIN FOTOĞRAFI


24 Ekim 2015 Cumartesi / 15:00 / DEÜ Sabancı Kültür Sarayı

 

Ercan Arslan

Ercan Arslan

Dünya fotoğraf tarihinde; “Basın Fotoğrafı” önemli bir konuma ve geçmişe sahip iken, maalesef ülkemizdeki Gazeteler, fotoğrafa ve foto muhbirliğine hiçbir zaman istenilen seviyede bir destek göstermediler.

Amacım; ülkemizde basın fotoğrafı alanında kendine geliştirmek isteyen tutkulu fotoğrafçılara mesleğin inceliğini, disiplinini ve çalışma koşullarını anlatarak Türk Basını’nda yaşanacak bilinçli bir değişim ve dönüşüme katkıda bulunmak.