web analytics

Simber Atay

Simber Atay 2018-03-28T23:34:01+00:00
Simber Atay

Gaziantep’te doğdu.

Ege Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema-TV Bölümü’nde (1976-1980) okudu.

Lisans tezi, “Kemal Sunal Komedisi” (1980), Yüksek Lisans Tezi: “Fotoğrafın Erken Dönemi ve Osmanlı Fotoğrafçıları” (1983) ve Doktora Tezi: “Türk Film Eleştirisinde Yaklaşım Biçimleri” (1990) başlıklarını taşımaktadır.

Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Başkanı’dır ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü’nde ders vermektedir.

2006-2011 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde ders vermiştir.

İlgi ve araştırma konuları: Fotoğraf Kuramları, Postmodern Sinema, Uzaktan Eğitim Felsefesi, E- Öğrenme Kültürü, Siber Kültür

Dersleri: Fotoğraf Kuramları I-II (lisans), Karanlık Oda Teknikleri (lisans), Dijital Kültür ve Fotoğraf Tarihi (Y. Lisans), Kültürel Bellek (Y. Lisans), Siber Kültür ve Görsel Sanatlar(Y. Lisans