Web
Analytics

Rıza Erdeğirmenci

Rıza Erdeğirmenci 2018-03-28T23:21:42+03:00
Rıza Erdeğirmenci

İstanbul’da doğdu, Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra ekonomi dalında lisans ve doktora çalışmaları için Fransa’ya gittim. İnterbank, Lapis, Pacha Tours, Şişe Cam, Gaat şirketlerinde yöneticilik yaptı. Farklı sektörlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet verdi.

Rennes ve İstanbul üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı, çeşitli dergi ve gazetelerde araştırmaları yayımlandı.

Yıllarca iş hayatına paralel olarak yürüttüğü fotoğrafçılık, 2006 yılından itibaren tek işi haline geldi. Yanı sıra, eş-kurucusu olduğu,  Uluslararası Fotoğraf Festivali ’’Fotoİstanbul’’un direktörlüğünü sürdürüyor.

Kişisel sergilerin yanı sıra, çeşitli karma sergilerde fotoğraflarıyla yer alan Erdeğirmenci, uluslararası fotoğraf jürilerinde görev yapıyor, fotoğraf eğitim çalışmalarını ve söyleşilerini sürdürüyor. ‘’Lokanta’’, ‘’Rastlantılar’’ ve ‘’Kaybolan Mahalle’’ isimli yayımlanmış üç fotoğraf kitabı var.