web analytics

Aykan Özener

Aykan Özener 2018-03-28T22:52:17+00:00
Aykan Özener

Aykan Özener 1964 Balıkesir doğumludur. Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans çalışmalarını “Arkeoloji Biliminde Fotoğraf Teknikleri” adlı teziyle bitirdi. Fotoğraf çalışmalarına 1983 yılında başladı. 1987 yılında AFSAD’a (Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği ) üye olmasıyla fotoğrafta yeni arayışlar içerisine girdi. 1987-1995 yıllarında AFSAD çatısı altında sürdürdüğü çalışmalarına bağımsız olarak devam etmektedir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 17 yıl fotoğraf alanında öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Kişisel sergiler açtı. Fotoğrafları, yazıları, kültür ve sanat dergilerinde yayınlandı. Seminerlere katıldı. 2002 – 2007 döneminde Çanakkale Fotoğraf Festivali’ni düzenledi

Çanakkale’de kurduğu Pan Görsel Kültür Derneği’nin yönetim kurulu başkanıdır. Aktüel Arkeoloji Dergisi Fotoğraf Editörlüğünü yürütmektedir.