web analytics

A. Beyhan Özdemir

A. Beyhan Özdemir 2018-04-14T09:27:49+00:00
A. Beyhan Özdemir

1965’te Gaziantep’te doğdu. 1982 ve 1986 arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Hungaroloji Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gördü. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema – TV – Fotoğraf Bölümü’ne devam ederek 1990’da lisans programını, 1992’de “Çağdaş Macar Sineması ve Istvan Szabo” adlı teziyle yüksek lisans çalışmalarını ve 1996’da doktora çalışmalarını tamamladı. Özdemir fotoğrafın sanatsal bir vizyon olarak keşfi ve kabulü, modern zamanlarda fotoğrafa teknik, ideolojik ve estetik müdahale kavramlarına odaklanmaktadır.

Türkiye’de ve yurt dışında 35 kişisel sergi açmış ve 60’tan fazla karma sergide yer almış olan Özdemir, ayrıca, çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlara katılmış, çeşitli dergilerde yazıları yayımlanmıştır. 3’ü uluslararası olmak üzere 20 ödül kazanmıştır.
İFOD (İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği) ve GAFSAD (Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği) üyesidir. 2007- 2017 döneminde İFOD Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 2013-2015 döneminde TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür; 2017’den bu yana TFSF Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Özdemir, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi’dir.